چیز قابلداری نیستش(از مجموعه تعارفات ایرانی)

255000 تومان

جنس کاور کوسن مخمل کوبیده می باشد.

هم با بالش و هم بدون بالش قابل سفارش است.